Historie

Vznik názvu Salinger

Nechali jsme se inspirovat spisovatelem J. D. Salingerem, který ve své knize Kdo chytá v žitě popisuje situaci, která je velice blízká myšlence, jež vedla ke vzniku organizace: „Já si v jednom kuse představuji, jak si spousta malejch dětí na něco hraje na takovým velikánským žitným poli. Tisíce a tisíce malejch dětí a nikde nikdo – jako nikdo dospělej kromě mě. A já stojím na okraji nějakého šíleného útesu. Mám na starosti to, že musím chytnout každého, kdo by z toho útesu mohl spadnout – já jen jako, že když utíká a nekouká kam, musím se já od někudy vynořit a chytit ho. A to bych dělal pořád. Prostě bych chytal děti, co si hrajou v žitným poli a tak. Já vím, že je to šílenství, ale je to jediný, co bych dělal opravdu rád. Já vím, že je to šílenství.“

 

Historické mezníky

1995

prvopočátky poskytování sociálních a volnočasových služeb neorganizovaným dětem a mládeži zakladateli občanského sdružení

1995–1999

provoz nízkoprahového Klubu 6 v Šimkových sadech

1997

registrace Občanského sdružení Salinger

1998

zahájení projektu: Program preventivních aktivit na školách

1999

zahájení projektu: Triangl

Získání Pověření sociálně právní ochrany dětí

2001

zahájení provozu projektu: Nízkoprahové centrum pro děti a mládež

2002

zahájení projektu: Setkávání pěstounských rodin

2003

zahájení provozu projektu: Komunitní centrum – Pražská 559, Hradec Králové

zahájení projektu: Uplatňování standardů kvality v nízkoprahových zařízeních Královéhradeckého kraje

2005

zahájení provozu projektu: Komunitní centrum – Okružní 873, Hradec Králové

2006

zahájení projektu: Zkusit to spolu

2006

zahájení projektu: Sociální práce s neorganizovanou mládeží na Moravském Předměstí v Hradci Králové

2007

střediska Triangl, NZDM Modrý Pomeranč, KC Amaro Phurd – Okružní, KC Amaro Phurd – Pražská a Stopa čápa byly registrovány Krajským úřadem Královéhradeckého kraje jako sociální služby

2009–2010

zapojení do projektu QMSS – Systém řízení kvality sociálních služeb

2010

zahájení provozu Centra přátelského rodině – Budulínek

slavností předání sociálního automobilu

2011

rozšíření Pověření sociálně právní ochrany dětí

2012

rozšíření práce Komunitního centra ZIP na ubytovnu Brněnská jako jeden ze stupňů prostupného bydlení

2013

zahájení provozu 4 sociálních bytů jako jeden ze stupňů prostupného bydlení

2014

Den s úsměvem – 1. ročník

2015

Změna názvu na Salinger, z.s.

2016

Získání Ceny kvality v sociální péči