Praxe

 

Studentům a studentkám nabízíme možnost realizovat v rámci svého studia (středních, vyšších odborných a vysokých škol) praxi v naší organizaci. Praktikanti mohou vykonávat praxi ve všech střediscích organizace, je-li v daném středisku volná kapacita.

Zájemci o praxi mohou kontaktovat pracovníky jednotlivých středisek zodpovědných za výkon praxe:

  • NZDM Modrý pomeranč – zastupce.nzdm@salinger.cz
  • Centrum Semafor - zastupce.semafor@salinger.cz
  • Triangl – jana.jezkova@salinger.cz
  • Stopa čápa – lenka.pirklova@salinger.cz
  • Centrum přátelské rodině Budulínek – budulinek@salinger.cz

Typy smluv o výkonu praxe:

Smlouvy s Univerzitou Hradec Králové

přednostně přijímáme na odbornou praxi studenty a studentky Univerzity Hradec Králové. Ve střediscích NZDM Modrý pomeranč, Komunitní centrum ZIP a Centrum Síťovka jsme akreditovaným pracovištěm UHK – Filozofická fakulta Ústav sociální práce.

Praxi u nás mohou vykonávat také neučitelské obory Pedagogické fakulty UHK.

Smlouvy z jiných škol a zařízení

studentům a studentkám jiných škol je u nás praxe zpoplatněna.