Stáže

Stáž je možno vykonat v jednom ze šesti středisek Salinger, z.s. v následující podobě:

  • Výměnná – neplacená – je realizována mezi námi a druhou organizací.  Po oboustranné domluvě se pracovníci dvou organizací vystřídají na několik dní ve svých střediscích. Výměnná stáž je podložena smlouvou, která obsahuje rozsah poskytovaných informací.
  • Placená – je realizována maximálně po dobu 1 pracovního týdne. Na základě dohody vedoucího střediska, kde bude stáž vykonána a stážisty je vystavena smlouva. Po ukončení posledního dne stáže vystaví Salinger, z.s. potvrzení o realizované stáži.

 

Stáž je zpoplatněna dle oblasti, ve které stáž probíhá:

  • Stáž v manažerské pozici – 1400,-Kč/den = 8hodin
  • Stáž v přímé práci – 700,-/den = 8hodin

Zájemci o stáž mohou kontaktovat vedoucí středisek.