Salinger

Kdo jsme

Salinger, z.s. je zárukou partnerství, spolupráce a kvality v oblasti práce s rodinou, dětmi a mládeží již od roku 1997.

Poslání

Salinger, z.s. prostřednictvím aktivit jednotlivých středisek poskytuje pomoc a podporu dětem, mládeži, biologickým a náhradním rodinám. Naše klienty provázíme ve složitých životních situacích, společnými silami hledáme cesty k jejich řešení, usilujeme o jejich stabilitu a hájíme jejich práva a zájmy. Působíme v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji.

Hodnoty

Podpora, aktivizace klienta

Provázíme klienta při změně životního stylu. Motivujeme k vlastní iniciativě, která vede ke změně kvality života. 

Respekt

Akceptujeme u klientů i pracovníků jejich jedinečnost a specifika, přizpůsobujeme svoji práci schopnostem a možnostem klienta.

Partnerství, otevřený dialog

Souměrná, rovnocenná komunikace mezi všemi zapojenými subjekty (klient, pracovník, tým, spolupracující i návazné organizace).

Odbornost a profesionalita

Vzdělání, další profesní rozvoj a dodržování etického kodexu jako záruka kvality poskytovaných služeb.

Pozitivní pracovní atmosféra

Důvěra ve schopnosti pracovníků, jejich maximální podpora, nadhled a humor jako nedílná součást pracovního prostředí.

Kolegialita

Vzájemná solidarita a soudržnost jednotlivých středisek. Řídíme se heslem: „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“

Veřejná angažovanost

Aktivně se snažíme o změnu sociálního systému ve prospěch klienta.

Participace

 • Asociace Dítě a rodina
 • Česká asociace streetwork
 • Fórum terénní práce
 • Komunikační mosty pořádané Nadačním fondem J&T
 • Mezioborová monitorovací skupina – MOMS
 • Platforma pro sociální bydlení
 • Pracovní skupina „Pojďte do škol(k)y“
 • Pracovní skupina PRAKK nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Královéhradeckého kraje
 • Pracovní skupina pro plánování rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové
  • skupina Rodiny s dětmi a mládež
  • skupina Národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížné životní situaci

Pověření

Salinger, z.s. je pověřen dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., k výkonu sociálně právní ochrany dětí v následujícím rozsahu.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Salinger, z.s. v rámci poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje a řídí se zásadami ochrany těchto údajů, které vycházejí z platné legislativy ČR a EU. V odkazu níže jsou zveřejněny podrobné informace.

GDPR - Salinger, z.s.

Den s úsměvem

Od roku 2014 pořádá Salinger, z.s. zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, jednotlivce i příznivce své činnosti. Cílem Dne s úsměvem je nejen přiblížit práci této neziskové organizace, ale také dospělým připomenout, že čas strávený s dětmi je tolik potřebný a důležitý.