Rezervace

V tuto chvíli není naplánovaný žádný kurz.

 

BUDULÍNEK pozastavil svoji činnost od 1. 1. 2019

Centrum přátelské rodině Budulínek, který provozuje Salinger, z.s., po 8 letech svého fungování pozastavuje svoji činnost a hledá nové prostory.

Většina hradeckých maminek centrum Budulínek zná z doslechu, nebo samy využily jeho služeb, ať už díky účasti na přednáškách a besedách, poskytnutí poradenství či hlídání dětí, anebo zapojení se do aktivity „školka nanečisto“. Budulínek byl také součástí sítě Míst přátelské rodině, kam mohou rodiče přijít za účelem odpočinku, nakrmení a přebalení dítěte.

V současné době hledáme vhodné prostory pro navázání poskytování služeb rodinného centra, které budou dobře dostupné a ekonomicky dlouhodobě udržitelné.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň! Salinger, z.s.