Nabízíme

  • pomoc s řešením těžké životní situace, se kterou si neumíte sami poradit
  • návod, jak se dají problémy řešit, pokud se znovu objeví
  • posílení Vašich silných stránek, abyste příště zvládli situaci vyřešit sami
  • předání dětem pravidel a hranic, které fungují ve společnosti

 

Pomáháme nejčastěji s řešením problémů s:

  • dluhy
  • bydlením
  • prací
  • se školou
  • dávkami

Co našim klientům poskytujeme

Základní poradenství

Nabízíme podporu při hledání nového bydlení. Pomůžeme sestavit plán hospodaření, předáme základní informace k dluhové problematice, pomůžeme se sepsáním životopisu, podpoříme při komunikaci se zaměstnavateli či s úřadem práce. Pomůžeme Vám s vyplňováním formulářů.

Doprovody

Na schůzky nejste sami. Nabízíme doprovody na úřady práce, do realitních kanceláří, na prohlídky bytů, na odbory magistrátu, do škol apod.

Pomoc s přípravou do školy

Pomůžeme Vám s přípravou dětí do školy, s vytvořením vhodného prostředí pro přípravu dětí do školy, s kontaktem se školami a školskými zařízeními. Dětem nabízíme možnost individuální či skupinové přípravy.

Nenašli jste to, co potřebujete?

Pokud jste nenašli nic, co by se shodovalo s Vaší situací, se kterou potřebujete pomoci, nezoufejte. Můžete nás přesto kontaktovat. Společně si prostě promluvíme a zkusíme najít cestu k řešení.

Za školním úspěchem

V rámci tohoto programu pomáháme dětem, které jsou z nějakého důvodu neúspěšné ve škole. Neúspěch může souviset s nedostatečným pochopením látky, nedostatečnou slovní zásobou apod.
Pracujeme s informacemi ze školy, od rodičů i od samotného dítěte. Cílem je podpořit dítě pomocí doučování, aby zažilo úspěch ve škole.
Program Za školním úspěchem je podpořen z Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, Nadačního fondu Albert a městem Hradec Králové.