O nás

 

 

 

V NZDM Modrý pomeranč pomáháme dětem a mladým lidem na jejich životních cestách. Učíme je vypořádat se s jejich problémy a starostmi, pomáháme jim se školou, působíme v oblasti prevence.

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku 7 – 21 let, kteří nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas nebo se nacházejí v situaci, se kterou si nevědí rady a nemají nikoho, kdo by jim s tím pomohl. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové za účelem posílení samostatnosti a schopnosti zapojit se do běžného života.

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM Modrý pomeranč jsou děti a mladí lidé ve věku 7 – 21 let, kteří jsou v situaci, kterou neumí sami řešit a nemají nikoho, kdo by jim pomohl. Tato situace se může týkat např. vztahů v rodině, vztahů s vrstevníky, školy, volného času, hledání práce, ….

 

 

CÍLEM SLUŽBY JE PŘEDCHÁZET RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ TÍM, ŽE JE UČÍME:

  • smysluplně, aktivně a bezpečně trávit volný čas,
  • samostatnosti při řešení problémů,
  • zodpovědnosti za své jednání a chování.

Principy poskytování služeb

Nízkoprahovost

Služba je dostupná okamžitě, bez registrace (bez dokladů atd.) a bezplatně. Jsou kladeny nízké nároky pro vstup.

Individuální přístup

Respektujeme jedinečnost klienta (jeho osobnost, potřeby, přání, rozhodnutí,…).

Partnerský přístup

Jsme partneři a společně hledáme cesty řešení.

 

Kde působíme

Ambulantně

Formánkova 437, Hradec Králové 11 (klub eFko)

Selicharova 1420, Hradec Králové 12 (klub eSko)

Terénně

V lokalitě Moravského Předměstí – Podzámčí, okolí ZŠ Štefánikovy a
ZŠ Mandysovy, okolí Hvězdy, hřiště U Lachtana a Indiánka (Graffitty stěna), Pod Strání, Durychova, Benešova třída, Třebeš

Na facebooku NZDM Modrý pomeranč.

Jak postupovat při podání stížnosti? Podrobný návod naleznete zde