O nás

 

 

 

V NZDM Modrý pomeranč pomáháme dětem a mladým lidem na jejich životních cestách. Učíme je vypořádat se s jejich problémy a starostmi, pomáháme jim se školou, působíme v oblasti prevence.

Poslání

Vytváříme bezpečné prostředí pro děti a mládež ve věku 7 – 21 let z Hradce Králové a okolí, kde mohou společně trávit volný čas, najít pomoc i podporu a sdílet své životní příběhy.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou děti a mládež, kteří nemají kde a jak bezpečně trávit volný čas, pochází z komplikovaného nebo znevýhodněného rodinného prostředí, nacházejí se v obtížných sociálních vztazích, mají problémy ve škole, chovají se v rozporu se společenskými normami.

Cíle služby

Vést klienta k orientaci ve společnosti, a tím předcházet a zamezovat sociálnímu vyloučení.

Zvýšit kompetence klienta v plánování vlastních aktivit ve volném čase.

Podporovat klienta při zvládání obtížných životních situací a zároveň ho učit, jak je zvládnout samostatně.

Principy poskytování služeb

Nízkoprahovost

Poskytujeme služby bez rozdílu etnického nebo sociálního původu, přesvědčení, pohlaví a životního stylu.

Klient má právo využívat služby dobrovolně, anonymně, bez registrace a bezplatně (finanční spoluúčast je možná při akcích).

Individuální přístup

Respektujeme jedinečnost klienta (jeho osobnost, potřeby, přání, rozhodnutí…).

Poskytujeme služby šité na míru při zachování rovnocenného přístupu.

Aktivizace klienta

Usilujeme o samostatnost klienta – motivujeme ho ke spoluúčasti a vedeme k odpovědnosti.

 

Kde působíme

Ambulantně

Formánkova 437, Hradec Králové 11 (klub eFko)

Selicharova 1420, Hradec Králové 12 (klub eSko)

Terénně

V lokalitě Moravského Předměstí – Podzámčí, okolí ZŠ Štefánikovy a
ZŠ Mandysovy, okolí Hvězdy, hřiště U Lachtana a Indiánka (Graffitty stěna), Pod Strání, Durychova, Benešova třída, Třebeš

Na facebooku NZDM Modrý pomeranč.

Jak postupovat při podání stížnosti? Podrobný návod naleznete zde