O nás

 

Síťovka je symbolem pomyslné záchranné sítě, kterou někdy může potřebovat opravdu každý. Propojujeme spolupráci s dalšími organizacemi, službami i širokou veřejností, síťujeme.

Připleťte se.

Poslání

Centrum Síťovka poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi za účelem překlenutí tíživého životního období. Působí v regionu Hradce Králové.

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci, nebo jim taková situace bezprostředně hrozí a nevědí si rady s jejím řešením.

Cíle služby

  • Zlepšit situaci rodin
  • Podporovat vzdělávání
  • Zvýšit kompetence rodin ke zvládání životních situací
  • Rozvíjet spolupráci se službami, institucemi i veřejností
  • Reagovat na aktuální sociální témata

Principy poskytování služeb

Odbornost a profesionalita

Služby jsou poskytovány pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon dané pozice dle příslušných zákonů. Pracovníci se řídí příslušnými zákony a etickými kodexy.

Partnerský přístup

Naše spolupráce s klientem probíhá na partnerské rovině, žádná ze stran není nadřazena té druhé.

Spolupráce

S klienty aktivně spolupracujeme na naplňování jejich zakázek. Spolupráci s institucemi využíváme nejen za účelem efektivnějšího a komplexního řešení zakázek našich klientů, ale i pro posílení mezioborové a oborové spolupráce i k podpoře naplňování cílů střediska.

Dobrovolnost

Spolupráce klienta s naší službou je dobrovolná. Klient si vybírá rozsah a obsah naší spolupráce dle svých individuálních potřeb. V rámci poskytování služby respektujeme svobodnou vůli klienta.

 

Kde působíme

Ambulantně

Gočárova třída 1620/30, 500 02 Hradec Králové

Terénně

Pražské Předměstí, Plotiště, Svobodné Dvory, Hlavní nádraží, Terminál hromadné dopravy, okolí OD Tesco a přilehlé parky, centrum (Baťkovo náměstí až nábřeží), Ulrichovo náměstí, Kydlinovská, Plácky, Třebechovice pod Orebem

Jak postupovat při podání stížnosti? Podrobný návod naleznete zde