O nás

 

Síťovka je symbolem pomyslné záchranné sítě, kterou někdy může potřebovat opravdu každý. Propojujeme spolupráci s dalšími organizacemi, službami i širokou veřejností, síťujeme.

Připleťte se.

Poslání

Centrum Síťovka poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi za účelem překlenutí tíživého životního období. Podporuje vlastní iniciativu jednotlivců a skupin, kteří mají zájem ovlivňovat dění v místě, kde žijí. Působí v regionu Hradce Králové.

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci, nebo jim taková situace bezprostředně hrozí a nevědí si rady s jejím řešením.

Cíle služby

  • Zlepšit situaci rodin
  • Podporovat vzdělávání
  • Zvýšit kompetence rodin ke zvládání životních situací
  • Přispět ke zlepšení atmosféry v místech, kde působíme
  • Rozvíjet spolupráci se službami, institucemi i veřejností
  • Otevírat palčivá témata

Principy poskytování služeb

Odbornost a profesionalita

Služby jsou poskytovány pracovníky, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon dané pozice dle příslušných zákonů. Pracovníci se řídí příslušnými zákony a etickými kodexy.

Partnerský přístup

Naše spolupráce s klientem probíhá na partnerské rovině, žádná ze stran není nadřazena té druhé.

Spolupráce

S klienty aktivně spolupracujeme na naplňování jejich zakázek. Spolupráci s institucemi využíváme nejen za účelem efektivnějšího a komplexního řešení zakázek našich klientů, ale i pro posílení mezioborové a oborové spolupráce i k podpoře naplňování cílů střediska.

Dobrovolnost

Spolupráce klienta s naší službou je dobrovolná. Klient si vybírá rozsah a obsah naší spolupráce dle svých individuálních potřeb. V rámci poskytování služby respektujeme svobodnou vůli klienta.

 

Kde působíme

Ambulantně

Pražská třída 559, 500 04 Hradec Králové

Terénně

Pražské Předměstí, Plotiště, Svobodné Dvory, Hlavní nádraží, Terminál hromadné dopravy, okolí OD Tesco a přilehlé parky, centrum (Baťkovo náměstí až nábřeží), Ulrichovo náměstí, Kydlinovská, Plácky, Třebechovice pod Orebem, Ledce

Jak postupovat při podání stížnosti? Podrobný návod naleznete zde