Nabízíme

Hlavní činností je práce s rodinou, tedy pravidelný kontakt s rodinami v jejich přirozeném prostředí – v domácnostech, ale i na dalších místech, kde tráví svůj čas nebo kde jim naše služba může být nápomocná (vždy záleží na domluvě mezi pracovníkem a rodinou).

Součástí práce v přirozeném prostředí je i doprovázení rodin do institucí (podpora při jednání s úřady, školami, lékaři a dalšími formálními i neformálními institucemi).

 

Rodinám a jejím členům poskytujeme pomoc, radu a podporu v oblastech:

hospodaření

sestavení a plánování rozpočtu rodiny; základní řešení dluhové problematiky; vyřízení nárokových dávek pro rodinu apod.

bydlení

pomoc při hledání vhodného bydlení; komunikace s majiteli bytů i realitními kancelářemi; řešení témat rodin, která jsou pro ně klíčová ve stávajícím bydlení; vytváření stabilního zázemí a dobrých bytových podmínek

zaměstnávání

hledání práce; komunikace se zaměstnavateli/ úřadem práce; sepsání životopisu apod.

doplňování kvalifikace

vyhledávání možností dalšího vzdělávání a doplnění kvalifikace/ rekvalifikace včetně vyřízení souvisejících záležitostí; podpora při vzdělávacím procesu

podpora vzdělávání

předškolní i školní příprava včetně následného studia; vytvoření vhodného prostředí k učení dětí přímo v domácnosti rodiny; komunikace se školou; porozumění obsahu učiva dítětem i dospělým; podpora školní úspěšnosti dětí apod.

péče o rodinu, děti a domácnost

stabilizace rodinného prostředí a podpora vztahů v rodině; společné trávení času; posilování rodičovských dovedností

dále realizujeme dílčí výchovně vzdělávací činnosti

za účelem podpory kompetencí dětí a rodičů spojených se vzděláváním.

 

Předškolní vzdělávání

pro děti od 3 let do nástupu povinné školní docházky. S dětmi je pracováno tak, aby byly co nejlépe připraveny na docházku do běžných školských zařízení. Za účelem podpory úspěšného zapojení dětí do mateřských škol je program uzpůsoben jejich režimu. Nedílnou součástí činnosti, je také pravidelná spolupráce s rodiči dítěte. Vzdělávání dětí probíhá v domácnosti rodiny.

Individuální pomoc se vzděláváním v rodinách

pro děti plnící povinnou školní docházku. Je realizována v přirozeném prostředí klientů a probíhá 1x týdně. Pomáhá rodinám s dětmi se zvládnutím učiva i vytvářením prostoru pro domácí přípravu. Dále se zaměřuje na budování kladného vztahu ke vzdělávání a navázání užší spolupráce rodiny a školy.

 

 

Popsané činnosti spadají do nabídky základních činností služby, a tedy jsou poskytovány bezplatně.

V rámci naší služby jsme otevřeni spolupráci s dalšími institucemi a subjekty. Vítáme vzájemná setkávání, předávání informací a sdílení příkladů dobré praxe.