Aktuální informace

Děkujeme BESIPu!

Předškolní klub U Piškota děkuje organizaci BESIP za darování reflexních vestiček pro děti. Naše procházky budou bezpečnější :-)

Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská

Vize

Chceme být mostem spojujícím romskou komunitu a většinovou společnost. Pomáháme členům romských komunit nalézat místo ve společnosti, přičemž klademe důraz na zachování jejich vlastní identity.

Poslání

Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská je nepobytová služba nabízející podporu a pomoc rodinám z romských komunit i dalším rodinám ohroženým sociálním vyloučením z Hradce Králové. Pomáháme rodinám k tomu, aby se samy podílely na zlepšování svých životních podmínek. Podpora a pomoc je poskytována radou, učením či sdílením těžkých životních situací.

Lokality

Působíme v oblastech

 • Pražské předměstí
 • Plotiště
 • Svobodné dvory
 • Hlavní nádraží
 • Terminál hromadné dopravy,
 • okolí OD Tesco a přilehlé parky
 • centrum (Baťkovo náměstí až nábřeží)
 • Ulrichovo náměstí
 • Kydlinovská
 • Plácky
 • Třebechovice pod Orebem a Ledce

Cíle služby

 • Předávat pravidla, normy a hranice, které fungují ve společnosti
 • Posílení vlastních možností a zdrojů pro získání lepšího postavení ve společnosti
 • Umožnit vzájemné poznávání kultur pro odstranění předsudků

Cílová skupina

Pracujeme se členy romských i neromských rodin ve věku od 3 let, kteří mívají nízké postavení v rámci místní komunity nebo je pro ně nesnadné se začlenit do většinové společnosti...

Programy

CIKNE (3 – 6 let)

Snažíme se zlepšit připravenost romských i neromských předškoláků ohrožených sociálním vyloučením na školní docházku...

BARE (6 – 15 let)

Snažíme se preventivně působit proti sociálně patologickým jevům...

GOĎAVER (15 - x let)

Pomáháme klientům k lepší orientaci v běžném životě...

© 2011-2016 Salinger, z.s. | KC Amaro Phurd Pražská: tel. 495 530 364, kc.prazska@salinger.cz, Pražská 559, 500 04 Hradec Králové 4