POMÁHÁME NÁHRADNÍM RODINÁM 

 

Salinger byl první neziskovou organizací v Královéhradeckém kraji, která se zabývala náhradní rodinnou péčí. Od roku 2006 jsme registrovanou sociální službou. Od vzniku dohod o výkonu pěstounské péče máme pověření k jejich uzavírání.

 

Jsme tu pro

 • děti v náhradní rodinné péči
 • pěstouny (včetně příbuzenské pěstounské péče)
 • pěstouny na přechodnou dobu
 • budoucí pěstouny, kteří čekají na převzetí dítěte
 • poručníky, kteří osobně pečují o děti (nebo probíhá řízení o ustanovení poručníkem)
 • osoby, které mají dítě svěřené do péče a nejsou rodiči dítěte
 • osoby, které mají dítě v předpěstounské nebo předadopční péči
 • adoptivní rodiny
 • zájemce a žadatele o jakoukoli formu náhradní rodinné péče

 

Co děláme

 • Pomáháme zajistit dítěti bezpečné a podnětné prostředí pro jeho příznivý vývoj.
 • Minimalizujeme rizika spojená s přechodem dítěte do náhradní rodinné péče, nebo návratem do jeho původní rodiny.
 • Doprovázíme náhradní rodiče v náročných situacích spojených s výchovou dítě.
 • Podporujeme kontakty dítěte s jeho vlastní rodinou vždy, když je to v jeho zájmu.
 • Pomáháme dítěti porozumět a vyrovnat se svojí historií a vztahem ke svým rodičům.
 • Chceme, aby pečující osoba i dítě měly dostatek potřebných informací, orientovaly se v dané situaci, věděly, co bude následovat a mohly tak žít běžný a spokojený život.
 • Zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči poskytujeme tolik informací, aby se mohli sami kvalifikovaně rozhodnout. 

 

 Kdo vám bude pomáhat

 • Klíčové pracovnice Stopy čápa jsou vysokoškolsky vzdělané profesionálky. Stále absolvují akreditované vzdělávací kurzy a doplňují si kvalifikaci.  Procházejí povinnou supervizí i metodickým vedením.  Mají zkušenosti s provázením náhradních rodin.
 • Spolupracujeme s řadou dalších odborníků na náhradní rodinnou péči. Jsou to terapeuti, psychologové, pediatři, logopedové, speciální pedagogové a další. 

 

 

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás, určitě najdeme cestu, jak Vám pomoci.
 

Kde působíme

Ambulantně

Stopa čápa
Třída Karla IV. 1222/25a,
500 02 Hradec Králové

Terénně

Dohody o výkonu pěstounské péče: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jilemnice v Libereckém kraji

Sociální služba: Královéhradecký kraj

Jak postupovat při podání stížnosti? Podrobný návod naleznete zde: dospělí, děti.