POMÁHÁME NÁHRADNÍM RODINÁM 

Salinger byl první neziskovou organizací v Královéhradeckém kraji, která se zabývala náhradní rodinnou péčí. Od roku 2006 jsme registrovanou sociální službou. Od vzniku dohod o výkonu pěstounské péče máme pověření k jejich uzavírání.

 

 

POMÁHÁME NÁHRADNÍM RODINÁM

Jsme tu pro

 • děti v náhradní rodinné péči
 • pěstouny (včetně příbuzenské pěstounské péče)
 • pěstouny na přechodnou dobu
 • budoucí pěstouny, kteří čekají na převzetí dítěte
 • poručníky, kteří osobně pečují o děti (nebo probíhá řízení o ustanovení poručníkem)
 • osoby, které mají dítě svěřené do péče a nejsou rodiči dítěte
 • osoby, které mají dítě v předpěstounské nebo předadopční péči
 • adoptivní rodiny
 • zájemce a žadatele o jakoukoli formu náhradní rodinné péče
 • děti zájemců a žadatelů o jakoukoli formu náhradní rodinné péče

Co děláme

 • Pomáháme zajistit dítěti bezpečné a podnětné prostředí pro jeho příznivý vývoj.
 • Minimalizujeme rizika spojená s přechodem dítěte do náhradní rodinné péče, nebo návratem do jeho původní rodiny.
 • Doprovázíme náhradní rodiče v náročných situacích spojených s výchovou dítě.
 • Podporujeme kontakty dítěte s jeho vlastní rodinou vždy, když je to v jeho zájmu.
 • Pomáháme dítěti porozumět a vyrovnat se svojí historií a vztahem ke svým rodičům.
 • Chceme, aby pečující osoba i dítě měly dostatek potřebných informací, orientovaly se v dané situaci, věděly, co bude následovat a mohly tak žít běžný a spokojený život.
 • Zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči poskytujeme tolik informací, aby se mohli sami kvalifikovaně rozhodnout. 

Kdo vám bude pomáhat

 • Klíčové pracovnice Stopy čápa jsou vysokoškolsky vzdělané profesionálky. Stále absolvují akreditované vzdělávací kurzy a doplňují si kvalifikaci.  Procházejí povinnou supervizí i metodickým vedením.  Mají zkušenosti s provázením náhradních rodin.
 • Spolupracujeme s řadou dalších odborníků na náhradní rodinnou péči. Jsou to terapeuti, psychologové, pediatři, logopedové, speciální pedagogové a další. 
 

ZÁSADY NAŠÍ ČINNOSTI

respekt ke klientům

individuální přístup

odbornost

NAŠE CÍLE

Dítě se cítí dobře a šťastně v rodině, ve které žije. Vyrůstá ve zdravém a podnětném prostředí.

Osoba odpovědná za výchovu dítěte zvládá dobře své povinnosti, zná svá práva a je plně kompetentní k výchově svěřeného dítěte.

Zájemce nebo žadatel o náhradní rodinnou péči má dostatek informací, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, ví, kam se obrátit o pomoc a jeho vlastní dítě je součástí celého procesu.

NAŠE POSLÁNÍ

Prostřednictvím sociálních služeb a pověření k sociálně právní ochraně dětí pomáháme zájemcům a žadatelům o náhradní rodinnou péči, náhradním rodinám a dětem v nich žijícím, s cílem zajistit pro dítě stabilní, zdravé a podnětné prostředí pro jeho příznivý vývoj a šťastné dětství.


 

smileyVÁM DĚTIheart

yesNAŠE ZÁSADY

Tvůj názor nás zajímá. Chceme vědět, posloucháme a věříme tomu, co nám říkáš a podle toho se ti snažíme pomoct.

Pomáháme ti tak, jak potřebuješ právě ty. Kamarádovi zase jinak.

Pracovnice, které ti budou pomáhat, mají vždycky vysokou školu a často a pořád se musí dál dobře učit.

 

yesNAŠE CÍLE

Chceme, aby ti bylo ve tvé rodině dobře, ať už je to máma, táta, babička nebo teta se strejdou.

Chceme, abys věděl/a a rozuměl/rozuměla tomu, co se ti v minulosti stalo a co se bude dít dál.

 

yesNAŠE POSLÁNÍ

Jedna naše pracovnice k vám bude jezdit domů, budete si společně povídat o tom, co bys chtěl/a a potřeboval/a, co tě trápí, po čem toužíš, po čem je ti smutno, jak to jde ve škole, co tě baví. Bude si taky povídat s tím, kdo tě teď vychovává. Pomůže mu porozumět tomu, co prožíváš a společně budou hledat cestu, jak ti pomoct být šťastný/á i přesto, co se všechno v minulosti stalo.

 

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás, určitě najdeme cestu, jak Vám pomoci.
 

Kde působíme

Ambulantně

Stopa čápa
Třída Karla IV. 1222/25a,
500 02 Hradec Králové

Terénně

Dohody o výkonu pěstounské péče: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jilemnice v Libereckém kraji

Sociální služba: Královéhradecký kraj

Jak postupovat při podání stížnosti? Podrobný návod naleznete zde: dospělí, děti