POMÁHÁME NÁHRADNÍM RODINÁM 

Výchova dítěte v náhradní rodinné péči je jednou z nejnáročnějších činností vůbec. Pečující osoba je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Je to značná psychická, emoční a někdy i fyzická zátěž. My to víme a jsme připraveni Vás provázet po celou dobu. Nebuďte v tom sami.

 

 

Zájemcům a žadatelům o NRP

 • Poskytneme Vám potřebné informace.( Kam je potřeba zajít? Co je třeba si připravit?  Na co se mě budou úřady ptát? Co budou zkoumat ….atd.)
 • Pomůžeme Vám zorientovat se v celém procesu přípravy a vysvětlíme vám rozdíly v typech náhradní rodinné péče. (Jaký je rozdíl mezi osvojením, adopcí a pěstounskou péčí? Jaká práva zůstávají rodiči dítěte? Jaká práva budu mít já? Co je to poručnictví …atd.)
 • Dál Vás budeme provázet náročným obdobím čekání na dítě i přijímáním dítěte do rodiny. (Máme vůbec šanci na dítě? Jak dlouho to potrvá? Kdo a jak mě bude informovat?)
 • Podpoříme vás, až zazvoní "kouzelný telefon" a přiblíží se vytoužený okamžik.

Dětem v náhradní rodinné péči a náhradním rodičům

Klíčová pracovnice v rodině pomáhá řešit běžné problémové situace, spojené s výchovou dítěte v náhradní rodinné péči, dle jednotlivých fází pobytu dítěte v rodině. Od přípravy na příchod dítěte, přes přijímání a adaptaci, ustálení a zařazení do rodinného systému až po odchod dítěte z náhradní rodiny.

Jsou to oblasti:

 • Práce s náročnou minulostí dítěte
 • Asistované kontakty s původní rodinou dítěte
 • Sourozenecké vztahy
 • Zorientování se v legislativě náhradní rodinné péče
 • vztahy se školou
 • jednání s úřady
 • finanční gramotnost a hospodaření s penězi, žádosti u nadací a nadačních fondů
 • Odlehčovací pobyty pro děti, povinné vzdělávání, krátkodobé hlídání dětí (do 20 hodin)
 • Zprostředkování pomoci psychologů a terapeutů, zaměřujících se na náhradní rodinnou péči

 

 

Jsou všechny tyto služby nabízeny všem?

Bohužel ne, je to složitější.

Máme pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pokud s námi pěstouni uzavřou tuto dohodu, mohou čerpat z nabídky (platí také pro poručníky a pěstouny na přechodnou dobu). V některých případech lze služby také poskytnout, pokud má pěstoun tuto dohodu uzavřenou s jinou organizací, nebo svým místně příslušným OSPOD.

Od roku 2006 máme také registrovanou sociální službu. Pokud je klient v obtížné sociální situaci, může s námi uzavřít smlouvu o sociálních službách a svoji situaci řešit pomocí nabízených sociálních služeb.

 

Kde působíme?

pro „dohody“ je to Královéhradecký a Pardubický kraj a obec Jilemnice v Libereckém kraji

pro sociální služby pak Královéhradecký kraj

Jsou služby zdarma?

Sociální služby jsou poskytovány zdarma.

Služby v rámci dohod o výkonu pěstounské péče jsou hrazeny ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Některé služby jsou tak pro klienta zdarma, u některých služeb je vyžadována spoluúčast.

 

NOVĚ NABÍZÍME:

 

 • Založení a vedení klubu pěstounů pro prarodiče pěstouny po celém Královéhradeckém kraji. 
 • Provázení osvojitelů.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás. Každé provázení je velice individuální, určitě najdeme společnou cestu.