O nás

 

Věříme, že lidé mají každý den možnost najít lepší řešení ve všem, co dělají.

Poslání

Posláním střediska Triangl je podporovat rodiny s dětmi ve zvládání obtížných životních situacích, které nedokáží sami, vlastními silami překonat. Společně hledáme bezpečnější a klidnější cestu jejich životem.

Cílová skupina

Služby poskytujeme rodinám s dětmi ve věku od 0 do 18 let s bydlištěm v Královéhradeckém kraji.

Cíle služby

Cílem střediska Triangl je spokojená, fungující rodina. Usilujeme o to, aby děti nemusely být odebrány ze svých domovů, popřípadě se mohly bezpečně vrátit z ústavní péče zpět ke své rodině.

Principy poskytování služeb

individuální přístup

Vycházíme z potřeb a možností klienta.

spolupráce

Spolupracujeme s návaznými institucemi, aby byla situace klienta řešena komplexně.

aktivní zapojení klienta

Usilujeme o oboustrannou aktivní spolupráci mezi klientem a pracovníkem.

bezplatnost

Umožňujeme využívat službu bezplatně.

dodržování lidských práv

Vytváříme podmínky, v nichž jsou dodržována a naplňována práva klientů.

princip odbornosti

Dbáme na profesionální poskytování služeb.


 

Kde působíme

Ambulantně

Třída Karla IV. 1222
500 02 Hradec Králové

Terénně

Královéhradecký kraj

Jak postupovat při podání stížnosti? Podrobný návod naleznete zde