Nabízíme

 

Nabízíme tři různé programy, z nichž každý je zaměřený na jinou oblast - podle toho, co se v rodině s dětmi momentálně řeší. Více informací se dozvíte v následujících sekcích této stránky. Veškeré naše aktivity poskytujeme bezplatně.

Jak pomáháme

 • Nacvičujeme a upevňujeme motorické, psychické a sociální dovednosti dětí i dospělých (výsledkem je konkrétní dovednost v dané oblasti).
 • Doprovázíme klienta na oddělení sociálně právní ochrany dětí, do škol, k lékaři, na úřady, nabízíme mu oporu při jednáních s těmito institucemi.
 • Poskytujeme pomoc při přípravě do školy (vypracováváme režim dne s dítětem, kdy se bude učit, kdy bude odpočívat, jak si správně připravovat tašku, zapisovat úkoly apod.).
 • Poskytujeme základní poradenství v krizové situaci (pomoc při ztrátě bydlení, zaměstnání,  konfliktu mezi členy rodiny).
 • Formou poradenství se snažíme klientovi poskytnout jiný pohled na jeho obtížnou situaci (zmapování potřeb rodiny, stanovování priorit při péči o děti, tvorba rodinného rozpočtu, zvyšování sociálně právního povědomí klienta).
 • Spolupracujeme s dalšími návaznými službami.

Sanace rodiny

Našim cílem je pomoci rodinám vytvořit stabilní a bezpečný domov pro jejich děti.

Komu pomáháme?

Rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Rodičům, kteří mají dítě umístěné v zařízení ústavní péče.

Rodinám, které se připravují na návrat dítěte ze zařízení ústavní péče zpět domů.

Co děláme?

Podporujeme rodiče v oblasti péče o dítě (denní režim, stravování, hygiena, společné trávení volného času, uspořádání domácnosti, atd.).

Podporujeme rodiče při výchově dětí (domácí pravidla, školní docházka, výchovné problémy dětí, atd.).

Pomáháme s komunikací v rodině.

Pomáháme rodinám při jednání s úřady, školami a dalšími odborníky (vyplňování žádostí, doprovody, atd.).

Průběh služby

Během prvních návštěv s rodinou hlavně mapujeme jejich situaci a hledáme s čím jim můžeme pomoci, seznamujeme je s podmínkami poskytování služby. S klienty se potkáváme v jejich přirozeném prostředí nebo v kanceláři střediska. Setkáváme se zpravidla jedenkrát týdně a konzultace trvá většinou jednu hodinu. Naši spolupráci průběžně s rodinou vyhodnocujeme. Býváme v úzkém kontaktu s oddělením sociálně právní ochrany s cílem co nejlépe zohlednit potřeby dětí. S rodinou dopředu mluvíme o tom, co budeme s pracovnicí OSPOD probírat.

Příběh paní B.:

„S Petrou jsme se pořád hádaly. Chovala se, jako kdyby ona byla matka. Nedodržovala žádná moje pravidla. Pak se to stalo, Petru mi vzali. Bylo to těžké pro nás obě, zůstala jsem doma jen se svým mladším synem. Ale paní, která k nám začala docházet, mi pomohla. Naučila mě, jak lépe naslouchat svým dětem a jak řešit spory bez křiku a facek. Každým proběhlým sporem, který jsme společně probíraly, jsem se učila. Už jsem nebyla tak podrážděná a unavená. Pak se konečně Petra vrátila a nyní spolu vycházíme mnohem lépe. Občas se ještě pohádáme, ale nikdy to není jako dříve. Vyřešíme to spolu, a nebo zavolám paní, a ta mi poradí. Je dobré mít se na koho obrátit.“

 

Triangl 2

Cílem programu je motivovat a podporovat naše klienty k zodpovědnějšímu a smysluplnějšímu způsobu života.

Komu pomáháme?

Program Triangl 2 je určen pro děti a mládež ve věku 10 - 18 let z celého Královéhradeckého kraje, kteří:

 • se dostávají do situací, ve kterých se neumí zodpovědně rozhodnout,
 • zažívají neúspěch ve škole nebo mezi vrstevníky,
 • při kontaktu s autoritou jednají neadekvátně,
 • porušují společensky uznávané normy.

Co děláme?

 • Prostřednictvím dobrodružného programu se snažíme u dětí a dospívajících o posílení volních a rozpoznávacích schopností.
 • Učíme rozpoznávat složité situace a hledat jejich řešení.
 • Pomáháme klientům rozeznat špatná a dobrá rozhodnutí a mít poté možnost o své volbě  mluvit.
 • Hledáme s klienty společensky akceptovatelné formy trávení volného času.

Průběh služby

Program je realizován ve formě skupinových sezení. Zpravidla probíhá po dobu čtyř měsíců, v průběhu této doby se uskuteční celkem 16 setkání. Lektor programu se s dětmi setkává každý týden. Během těchto setkávání se skupina dostává do 14 situací, v kterých se účastníci učí rozhodovat. Objevují se témata jako láska, přátelství, odvaha, síla, ale i moc, peníze, závislosti, nemoci a smrt.

Příběh Jana H.:

Ze začátku jsem nechtěl do skupiny vůbec chodit. Myslel jsem, že to bude jako u kurátora a že mi jen budou říkat, co mám dělat a co ne. Ale bylo to jiný. Lektora zajímal můj názor, co se mi stalo a co jsem v tu chvíli dělal. Bavili jsme se, co mě štve doma, ve škole, jaké mám průšvihy. Nakonec to bylo docela v pohodě. Fajn byly hry, co jsme tam hráli. Kámoši ve skupině říkali své zkušenosti a lektor k nám mluvil vždycky na rovinu.”

 

Ancora

Cílem programu Ancora je motivovat a podporovat mladistvé k zodpovědnějšímu  a smysluplnějšímu způsobu života. Spolupracujeme s rodinným prostředím, ukazujeme rodičům silné stránky jejich dítěte, na kterých můžeme společně stavět a zároveň upozorňujeme na oblasti, které je potřeba dále rozvíjet.

Komu pomáháme?

Program je určen dětem a mladistvým, do 18 let věku, kteří se dopouštějí přestupků proti společensky uznávaným normám.

Klienti do programu vstupují většinou na doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí, Probační a mediační služby nebo státního zastupitelství.

Co děláme?

 • Posilujeme volní a rozpoznávací schopnosti klientů programu.
 • Ukazujeme možnosti, jak řešit konfliktní a jiné zátěžové situace.
 • Hledáme s klienty společensky akceptovatelné formy trávení volného času.
 • Ukotvujeme vztahy v rodině, s vrstevníky a s lidmi v jejich okolí.

Průběh služby

Program je realizován formou skupinových sezení či individuálních konzultací.

Ancora zpravidla probíhá po dobu šesti měsíců, během kterých každý klient absolvuje minimálně 16 a maximálně 23 schůzek. Jedno setkání trvá 60 až 90 minut. Klienti jsou poučeni o svých právech a povinnostech. Je podepsána trojstranná smlouva mezi zúčastněnými subjekty.

Na poslední schůzce probíhá vyhodnocení spolupráce za přítomnosti rodičů klienta a je předán certifikát o absolvování programu Ancora.  

Příběh Josefa K.:

Jmenuji se Josef.  Bydlím v městečku dost malým na to, aby se tam stal dost velkej průšvih.

Alespoň já v tom teď dost lítám. Máme takovou malou partičku, scházíme se denně v autobusový budce. Je na tej naší vsi dost nuda. Čutáme do kamínků, napijem se piva, ale jinak se celý dny nic neděje.

Asi proto jsme se s partou vloupali do chatičky na osadě. Napadlo to kápa naší party, Toma. Nikdo nebyl proti, možná se báli posměchu a ztráty místa v partě jako já. Tak jsem šel s nimi, i když jsem věděl, že to není správný, a že z toho bude děsnej průšvih. V chatce jsme vypili a snědli zásoby a sebrali nějaký drobnosti. Chytli nás dost brzy, asi za 5 dní.

A pak už to jelo. Velmi krátký vyšetření policajtama, kurátor a pracovník probační a mediační služby. Kdybyste náhodou nevěděli, co je to Ancora, tak já vám to klidně řeknu. Název je z latiny a znamená to kotva. Je to program pro lidi, kterým ještě není 18 let a něco provedli, jako já třeba s tou chatkou. Jo, a musí to bejt poprvý. Pak nastoupíte do Ancory, setkáváme se jednou tejdně na hodinu, ve skupině 5 lidí s jedním dospělým týpkem, je teda v pohodě, a dost o tom ví. Myslím, že mi ty sezení pomáhaj. Povidáme si tam o tom našem průšvihu, proč jsme to udělali, kdo to navrhnul, co doma na to, a jak to bude v budoucnosti. Jestli se jako můžu znovu namočit. Taky hrajeme hry, abychom už do podobný bryndy nesklouzli. Každej z nás pěti má něco nekalýho na svědomí. Je to fakt dobrý. Musíme tam přijít, kdybychom nepřišli, tak máme trest natvrdo. A musíme vydržet asi 20 setkání, to je asi 6 měsíců chodit, řikal ten dospělej týpek, co nás vede.

Věřim, že to dám, už kvůli mámě...a taky kvůli sobě…”