Další aktivity

Šťastné dítě v NRP

Stopa čápa dlouhodobě šíří myšlenky náhradního rodičovství a poskytuje odborné poradenství zájemcům a žadatelům o pěstounství a adopci.

Letos budeme dne 13. 9. 2023Týdnu pěstounství v rámci projektu „Šťastné dítě v NRP“ pořádat akci „Ať žijí pěstouni“ – najdete nás v ulicích města Hradce Králové, jak rozdáváme propagační předměty a mluvíme se zájemci o náhradní rodinnou péči. V Týdnu pěstounství budeme také na předem domluvených místech – v kinech, kavárnách, knihovnách, městských úřadech, infocentrech, restauracích, divadlech a mateřských centrech vyvěšovat plakáty s životními příběhy dětí, které vyrůstaly v pěstounské péči. Příběhy mají čtenářům přiblížit a připomenout důležitost pěstounského poslání. Na plakátech bude kontakt na Stopu čápa s nabídkou dalšího poradenství pro zájemce o NRP a QR kódy, které budou odkazovat na Youtube kanál střediska Stopa čápa, kde se případní zájemci mohou seznámit s procesem podání žádosti o náhradní rodinnou péči.

 

Další aktivitou projektu je pomoc a podpora osvojitelů. V tomto roce budeme realizovat tři vzdělávací semináře určené pro osvojitele. Adoptivní rodiče bohužel nemají žádnou kontinuální státní podporu ani nárok na vzdělávání a terapeutickou pomoc tak jako pěstouni.  Proto jsme oslovili dvě odbornice, aby na seminářích otevřely témata, o která se osvojitelé často zajímají. Pro snadný přístup jsme zvolili online formu, osvojitelé se tedy k nám mohou připojit odkudkoliv. 

 

Lektorkami seminářů jsou Mgr. Soňa Procházková, DiS. (terapeutka, lektorka, bloggerka, maminka a pěstounka) a PaedDr. Petra Pávková (pedagožka, terapeutka, zakladatelka organizace SEFAM, která se věnuje pomoci a podpoře adoptivním rodinám, osvojitelka) Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina, vzdělávání tak můžeme osvojitelům nabízet zdarma. Zájemci o seminář se mohou hlásit na email stopa.capa@salinger.cz .

 

Semináře vždy probíhají v čase 16:00 – 19:00 a můžete se těšit na tato témata:

23. 5. 2023 - Jak mluvit s dítětem o jeho biologické rodině (PaedDr. Petra Pávková)

11. 7. 2023 - Geny, kořeny, identita adoptovaného dítěte (Mgr. Soňa Procházková, DiS.)

10. 10. 2023 – Milníky v životě adoptovaného dítěte (PaedDr. Petra Pávková)

 

 V rámci semináře bude osvojitelům nabídnuta možnost terapeutického sezení s odborníkem na NRP. První sezení bude zdarma. Chceme touto aktivitou přispět k upevnění vztahů v rodině a podpořit jejich stabilizaci.

 

Aktivity projektu podpořilo MPSV z dotačního programu Rodina

 

 

Mgr. Nikola Pečenková Vedoucí střediska mail stopa.capa@salinger.cz

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Případový seminář z pohledu rodinných terapeutů zaměřený  na sociální práci s rodinou 

(Akreditace číslo: A2023/1555 SP - PC)

Seminář se zabývá tématy, která souvisejí s výkonem profese sociálních pracovníků, kteří pracují s ohroženými rodinami a dětmi. Na semináři lektoři supervizně pracují s kazuistikami. Cílem je seznámit účastníky se specifiky sociální práce v oblasti práce s rodinami a dětmi. Smyslem semináře je rozšířit pohled pracovníka sociálních služeb na možné cesty řešení problému, podporu uvědomění, sebereflexi a reflexi souvislostí celého rodinného systému a zaměření k hledání zdrojů v rodinném systému. Rozvíjí se souvislosti případu, osvědčené postupy, trénují se praktické dovednosti a techniky. Pracuje se s tématem přenosu a protipřenosu, podporuje se osobní rozvoj účastníků semináře. Seminář je propojován teoretickým rámcem vývojové psychologie, rodičovských rolí a kompetencí, sourozeneckých vztahů, zdrojů rodinného sytému, rolí sociálního pracovníka v systému práce s rodinou a podobně.

Lektoři:

MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

  • 35 let praxe psychoterapie, rodinné terapie a psychosomatické medicíny
  • od 2005 lektorem příprav žadatelů o NRP v Královéhradeckém kraji, lektorská činnost a poradenství pro pěstounské rodiny
  • přes 20 let působí na katedře sociálního lékařství na LF UK, 15 let vedoucím pedagogicko-psychologické poradny při LF UK
  • absolvované výcviky: KIP psychoterapie, supervize v pomáhajících profesích, supervize v pomáhajících profesí II, rodinná a systemická terapie, dramaterapie

MUDr. Julie Hadašová

  • více než 20 let praxe individuální, partnerské a rodinné terapie
  • od 2005 lektorkou přípravy žadatelů o NRP v Královéhradeckém kraji, lektorská činnost a poradenství pro pěstounské rodiny
  • absolvované výcviky: rodinná a systemická terapie, Gestalt terapie, Katathymně imaginativní psychoterapie, Dyadická vývojová terapie - léčba vývojového traumatu v institutu náhradní rodinné péče a supervizní výcvik

 

Vypsané termíny realizace: 15. 5. a 6. 11. 2024

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku na odkaze:

Přihláška

 

VZDĚLÁVÁNÍ LZE REALIZOVAT "NA KLÍČ" PRO ORGANIZACI, ODDĚLENÍ ČI ODBOR. 

 

Mgr. Nikola Pečenková Kontaktní osoba - vedoucí střediska Stopa čápa mail stopa.capa@salinger.cz, 773 800 292

Návazná podpora rodin v ohrožení

Chci pomáhat

Chci pomáhat

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem.

Chci pomáhat