Poslání

Salinger, z.s. prostřednictvím aktivit jednotlivých středisek poskytuje pomoc a podporu dětem, mládeži, biologickým a náhradním rodinám. Naše klienty provázíme ve složitých životních situacích, společnými silami hledáme cesty k jejich řešení, usilujeme o jejich stabilitu a hájíme jejich práva a zájmy. Působíme v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Naše hodnoty

Podpora, aktivizace klienta

Provázíme klienta při změně životního stylu. Motivujeme k vlastní iniciativě, která vede ke změně kvality života.

Respekt

Akceptujeme u klientů i pracovníků jejich jedinečnost a specifika, přizpůsobujeme svoji práci jejich schopnostem a možnostem.

Partnerství, otevřený dialog

Souměrná, rovnocenná komunikace mezi všemi zapojenými subjekty (klient, pracovník, tým, spolupracující i návazné organizace).

Odbornost a profesionalita

Vzdělání, další profesní rozvoj a dodržování etického kodexu jako záruka kvality poskytovaných služeb.

Pozitivní pracovní atmosféra

Důvěra ve schopnosti pracovníků, jejich maximální podpora, nadhled a humor jako nedílná součást pracovního prostředí.

Kolegialita

Vzájemná solidarita a soudržnost jednotlivých středisek. Řídíme se heslem: “Jeden za všechny, všichni za jednoho.“

Veřejná angažovanost

Aktivně se snažíme o změnu sociálního systému ve prospěch klienta. Pořádáme osvětové akce pro veřejnost.

Vznik názvu Salinger

Nechali jsme se inspirovat spisovatelem J. D. Salingerem, který ve své knize Kdo chytá v žitě popisuje situaci, která je velice blízká myšlence, jež vedla ke vzniku organizace: “Já si v jednom kuse představuji, jak si spousta malejch dětí na něco hraje na takovým velikánským žitným poli. Tisíce a tisíce malejch dětí a nikde nikdo – jako nikdo dospělej kromě mě. A já stojím na okraji nějakého šíleného útesu. Mám na starosti to, že musím chytnout každého, kdo by z toho útesu mohl spadnout – já jen jako, že když utíká a nekouká kam, musím se já od někud vynořit a chytit ho. A to bych dělal pořád. Prostě bych chytal děti, co si hrajou v žitným poli a tak. Já vím, že je to šílenství, ale je to jediný, co bych dělal opravdu rád. Já vím, že je to šílenství.“

kontaktujte nás

Historické mezníky

Předchozí
1995
Prvopočátky poskytování sociálních a volnočasových služeb dětem a mládeži
1997
Registrace Občanského sdružení Salinger
1999
Zahájení projektu Triangl
2001
Zahájení projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
2002
Zahájení projektu Setkávání pěstounských rodin
2003
Zahájení projektu Komunitní centrum – Pražská 559, Hradec Králové
2005
Zahájení projektu Komunitní centrum – Okružní 873, Hradec Králové
2007
Naše střediska byla registrována Krajským úřadem Královéhradeckého kraje jako sociální služby
2010
Zahájení provozu Centra přátelského rodině – Budulínek
2013
Zahájení provozu 4 sociálních bytů jako jeden ze stupňů prostupného bydlení
2014
První ročník akce Den s úsměvem
2015
Změna názvu na Salinger, z.s.
2016
Získání Ceny kvality v sociální péči
2018
Změna loga Salinger
2019
Nový web
2019
Vznik střediska Centrum Semafor (sloučení středisek Centrum Síťovka a KC ZIP)
Další
Chci pomáhat

Chci pomáhat

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem.

Chci pomáhat