Poslání

Salinger, z.s. prostřednictvím aktivit jednotlivých středisek poskytuje pomoc a podporu dětem, mládeži, biologickým a náhradním rodinám. Naše klienty provázíme ve složitých životních situacích, společnými silami hledáme cesty k jejich řešení, usilujeme o jejich stabilitu a hájíme jejich práva a zájmy. Působíme v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Naše hodnoty

Podpora, aktivizace klienta

Provázíme klienta při změně životního stylu. Motivujeme k vlastní iniciativě, která vede ke změně kvality života.

Respekt

Akceptujeme u klientů i pracovníků jejich jedinečnost a specifika, přizpůsobujeme svoji práci jejich schopnostem a možnostem.

Partnerství, otevřený dialog

Souměrná, rovnocenná komunikace mezi všemi zapojenými subjekty (klient, pracovník, tým, spolupracující i návazné organizace).

Odbornost a profesionalita

Vzdělání, další profesní rozvoj a dodržování etického kodexu jako záruka kvality poskytovaných služeb.

Pozitivní pracovní atmosféra

Důvěra ve schopnosti pracovníků, jejich maximální podpora, nadhled a humor jako nedílná součást pracovního prostředí.

Kolegialita

Vzájemná solidarita a soudržnost jednotlivých středisek. Řídíme se heslem: “Jeden za všechny, všichni za jednoho.“

Veřejná angažovanost

Aktivně se snažíme o změnu sociálního systému ve prospěch klienta. Pořádáme osvětové akce pro veřejnost.

Vznik názvu Salinger

Nechali jsme se inspirovat spisovatelem J. D. Salingerem, který ve své knize Kdo chytá v žitě popisuje situaci, která je velice blízká myšlence, jež vedla ke vzniku organizace:

“Já si v jednom kuse představuji, jak si spousta malejch dětí na něco hraje na takovým velikánským žitným poli. Tisíce a tisíce malejch dětí a nikde nikdo – jako nikdo dospělej kromě mě. A já stojím na okraji nějakého šíleného útesu. Mám na starosti to, že musím chytnout každého, kdo by z toho útesu mohl spadnout – já jen jako, že když utíká a nekouká kam, musím se já odněkud vynořit a chytit ho. A to bych dělal pořád. Prostě bych chytal děti, co si hrajou v žitným poli a tak. Já vím, že je to šílenství, ale je to jediný, co bych dělal opravdu rád. Já vím, že je to šílenství.“

kontaktujte nás

Historické mezníky

Předchozí
1995
Prvopočátky poskytování sociálních a volnočasových služeb dětem a mládeži
1997
Vznik Občanského sdružení Salinger
1999
Vznik střediska Triangl
2001
Vznik Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
2002
Zahájení projektu Setkávání pěstounských rodin (dnes středisko Stopa čápa)
2003
Vznik střediska Komunitní centrum – Pražská 559, Hradec Králové (dnes středisko Centrum Semafor)
2005
Vznik střediska Komunitní centrum – Okružní 873, Hradec Králové (dnes středisko Centrum Semafor)
2007
Naše střediska byla registrována Krajským úřadem Královéhradeckého kraje jako sociální služby
2010
Zahájení provozu Centra přátelského rodině – Budulínek
2013
Zahájení provozu 4 sociálních bytů jako jeden ze stupňů prostupného bydlení
2014
První ročník akce Den s úsměvem
2015
Změna právní formy a názvu na Salinger, z.s.
2016
Získání Ceny kvality v sociální péči
2018
Změna loga Salinger
2019
Ukončení provozu sociálních bytů a střediska Centrum přátelské rodině - Budulínek
2019
Sloučení komunitních center – vznik střediska Centrum Semafor
2020
Získání ceny ČASovaná bota střediskem NZDM Modrý pomeranč
2024
Vznik střediska MultiTým - práce s rodinami s dětmi ohroženými duševním onemocněním.
Další
Chci pomáhat

Chci pomáhat

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem.

Chci pomáhat