Další aktivity

Den s úsměvem

Den s úsměvem je akce pro rodiny s dětmi, kterou Salinger pořádá od roku 2014. Jejím cílem je podpora společného trávení volného času rodin s dětmi i propagace služeb, které rodinám Salinger nabízí v rámci jednotlivých středisek. Den s úsměvem se pojí s Mezinárodním dnem úsměvu, a také s mottem organizace "ÚSMĚV DÍTĚTE. VÍME, PROČ TO DĚLÁME". Z původně malé akce tvořené pár nadšenými pracovníky Salingeru, se Den s úsměvem stal propracovanou akcí, na které se podílí desítky lidí z organizace i mimo ni, pyšnící se hojnou návštěvností rodin z Hradce Králové a okolí.

Mgr. Lada Neradová Koordinátor aktivity mail zastupce.triangl@salinger.cz

Za školním úspěchem (ZŠÚ)

Projekt cílí na děti ze sociálně slabých rodin, pro které je školní úspěch často nedosažitelnou metou. Cílem projektu je zvýšit možnost školního úspěchu dětí pomocí pravidelného a podporujícího doučování. Do projektu jsou zapojeni i rodiče tím, že jsou přítomni doučování. Zkouší si různé postupy, jak dítě připravit do školy a učí se ho správně motivovat a podporovat. Nedílnou součástí projektu ZŠÚ je i spolupráce se školami a podpora mimoškolních aktivit dětí.

Pravidelné aktivity:

Doučování dětí v přirozením prostředí - pravidelně každý týden ve školním roce, o prázdninách dle domluvy.

Zapojení rodičů do školní přípravy dítěte - přítomnost rodiče u doučování, zapojení do přezkoušení dítěte, kontrola přípravy dítěte na další den, komunikace se školou, účast na třídních schůzkách. 

Základní poradenství - pomoc se zvládáním nároků školy, při komunikaci se školou, odborníky apod., pomoc rodičům při volbě školského zařízení pro děti, motivace k podpoře vzdělávání dětí. 

Spolupráce se školami - zjištění potřeb dítěte, schůzky s rodiči a školou. 

 

Kazuistika dítěte:

Marta je 14 letá mladá slečna, která žije v bytě s maminkou a dvěma mladšími sourozenci. Do projektu nastoupila v době, kdy jí hrozilo propadnutí v 8. třídě. Škola ji nebavila, dostávala jednu pětku za druhou, doma jí látku nebyl schopen nikdo vysvětlit a nikdo ji ani nechválil, nebylo za co. S pracovnicí si nastavily pravidelné schůzky dvakrát týdně. Jednou u Marty doma a jednou jsou v blízké knihovně, kde má Marta na učení větší klid. Pokud probíhá schůzka doma je přítomna i maminka, které se učí, jak by mohla s dcerou procvičovat a jak ji ve vzdělávání podpořit či pochválit za úspěch. V knihovně je kromě klidu také větší prostor si popovídat. Jak se Marta má, co jí baví nebo naopak trápí. V současné době se prospěch Marty zlepšil. Už nedostává pětky, paní učitelka jí chválí. I maminka si všimla, že to jde Martě ve škole lépe. S pracovnicí a maminkou se byla podívat na Veletrhu středních škol. Chystá si podávat přihlášku na obor kosmetička nebo cukrářka.

 

Partnerem projektu je Město Hradec Králové.

Mgr. Johanka Plodková Koordinátor projektu mail centrum.semafor@salinger.cz

Noc venku

Akce se ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi konala poprvé v roce 2018. Hlavním cílem bylo upozornit na potřebu zákona o sociálním bydlení. Dále pak pomocí diskuze narovnávat předsudky, které o bezdomovectví ve veřejnosti panují a informovat o činnostech jednotlivých sociálních služeb, které se lidem ohroženým bezdomovectvím a ztrátou bydlení věnují. Veřejnost byla seznámena s ověřenými informacemi a daty, s osobními příběhy. Vedlejším cílem akce bylo přespání dobrovolníků z řad veřejnosti, což se v roce 2018 také podařilo. Velkou zásluhu na dobré návštěvnosti měl i samostatný doprovodný program, kde se střídala hudební vystoupení s diskuzí, filmy a divadelními scénkami.

Bc. Sabina Zdráhalová Koordinátorka aktivity mail bydleni@salinger.cz

Návazná podpora rodin v ohrožení

Chci pomáhat

Chci pomáhat

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem.

Chci pomáhat