Další aktivity

Šťastné dítě v NRP

Stopa čápa (Salinger, z.s.) dlouhodobě šíří myšlenky náhradního rodičovství, včetně poskytování odborného poradenství zájemcům a žadatelům o pěstounství a adopci. Letos v Týdnu pěstounství v rámci projektu „Šťastné dítě v NRP“ pořádáme akci „Ať žijí pěstouni“ – najdete nás v ulicích města Hradce Králové, jak rozdáváme propagační předměty a mluvíme se zájemci o náhradní rodinné péči. A dále se pak na vybraných místech můžete setkat s logem naší kampaně – tři srdce v barvách Salinger, z.s. s nápisem „Hledáme náhradní mámu a tátu“. Pod tímto logem najdete příběhy dětí z pěstounské péče tak, jak je ony samy vyprávějí a jeden příběh zkušených pěstounů. Znovu si tak můžete připomenout, jak náročné a smysluplné je pěstounské poslání. Jak důležití jsou pro opuštěné děti, potažmo pro společnost, kvalitní pěstouni. Věnujte pozornost také QR kódu, který vás odkáže na krátké video v kanálu Stopy čápa na Youtube. Ve videu zjistíte, jak snadné je podat si žádost o náhradní rodinnou péči a kde ji najdete online. A pokud na našem Youtube kanále ještě pobudete, zodpovíme vám i další otázky z oblasti pěstounství a adopce, případně nabídneme videa určená dětem. Projekt „Hledáme náhradní mámu a tátu“ byl podpořen z dotačního programu MPSV rodina. Partnerská místa jsou: Café Na kole, Férová Palačinkárna, jídelna Bazalka, obchod Bazalka, Hostinec U Kohouta, Restaurace U Lva, Bio Central, Restaurace Mexita, Café Robinson.

Další aktivitou projektu je pak pomoc osvojitelům. Připravili tři vzdělávací semináře určené pro osvojitele. Adoptivní rodiče bohužel nemají žádnou kontinuální státní podporu ani nárok na vzdělávání a terapeutickou pomoc tak, jako pěstouni.  Proto jsme oslovili dvě odbornice, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, aby na seminářích otevřely s osvojiteli témata, o která se často zajímají. Pro snadný přístup jsme zvolili online formu, osvojitelé se tedy k nám mohou připojit odkudkoliv.                                                       

Lektorkami seminářů jsou Mgr. Soňa Procházková, DiS. (terapeutka, lektorka, bloggerka, maminka a pěstounka) a Mgr. Eliška Kotrbatá  ( psycholožka a speciální pedagožka) Více si o nich můžete přečíst v letácích k seminářům. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina, vzdělávání tak můžeme osvojitelům nabízet zdarma. Zájemci o seminář se mohou hlásit na email stopa.capa@salinger.cz .

Semináře vždy probíhají v čase 16:00 – 19:00 a můžete se těšit na tato témata:

16. 5. 2022 Psychosomatika osvojených dětí (Mgr. Soňa Procházková, DiS.)

18. 10. 2022 Geny nebo výchova (Mgr. Eliška Kotrbatá)

29. 11. 2022 Jak mluvit s dětmi o adopci (Mgr. Eliška Kotrbatá)

 

Aktivity projektu podpořilo MPSV z dotačního programu Rodina

 

 

Mgr. Nikola Pečenková Vedoucí střediska mail stopa.capa@salinger.cz

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ - TÉMATICKÝ PŘÍPADOVÝ SEMINÁŘ z pohledu rodinných terapeutů zaměřený na sociální práci s rodinou

Za školním úspěchem (ZŠÚ)

Projekt cílí na děti ze sociálně slabých rodin, pro které je školní úspěch často nedosažitelnou metou. Cílem projektu je zvýšit možnost školního úspěchu dětí pomocí pravidelného a podporujícího doučování. Do projektu jsou zapojeni i rodiče tím, že jsou přítomni doučování. Zkouší si různé postupy, jak dítě připravit do školy a učí se ho správně motivovat a podporovat. Nedílnou součástí projektu ZŠÚ je i spolupráce se školami a podpora mimoškolních aktivit dětí.

Pravidelné aktivity:

Doučování dětí v přirozením prostředí - pravidelně každý týden ve školním roce, o prázdninách dle domluvy.

Zapojení rodičů do školní přípravy dítěte - přítomnost rodiče u doučování, zapojení do přezkoušení dítěte, kontrola přípravy dítěte na další den, komunikace se školou, účast na třídních schůzkách. 

Základní poradenství - pomoc se zvládáním nároků školy, při komunikaci se školou, odborníky apod., pomoc rodičům při volbě školského zařízení pro děti, motivace k podpoře vzdělávání dětí. 

Spolupráce se školami - zjištění potřeb dítěte, schůzky s rodiči a školou. 

 

Kazuistika dítěte:

Marta je 14 letá mladá slečna, která žije v bytě s maminkou a dvěma mladšími sourozenci. Do projektu nastoupila v době, kdy jí hrozilo propadnutí v 8. třídě. Škola ji nebavila, dostávala jednu pětku za druhou, doma jí látku nebyl schopen nikdo vysvětlit a nikdo ji ani nechválil, nebylo za co. S pracovnicí si nastavily pravidelné schůzky dvakrát týdně. Jednou u Marty doma a jednou jsou v blízké knihovně, kde má Marta na učení větší klid. Pokud probíhá schůzka doma je přítomna i maminka, které se učí, jak by mohla s dcerou procvičovat a jak ji ve vzdělávání podpořit či pochválit za úspěch. V knihovně je kromě klidu také větší prostor si popovídat. Jak se Marta má, co jí baví nebo naopak trápí. V současné době se prospěch Marty zlepšil. Už nedostává pětky, paní učitelka jí chválí. I maminka si všimla, že to jde Martě ve škole lépe. S pracovnicí a maminkou se byla podívat na Veletrhu středních škol. Chystá si podávat přihlášku na obor kosmetička nebo cukrářka.

 

Projekt je financován z prostředků Statutárního města Hradec Králové. 

 

               

Jaroslav Ludvík, DiS. Koordinátor projektu mail centrum.semafor@salinger.cz

Návazná podpora rodin v ohrožení

Den s úsměvem 2022

Akcí Den s úsměvem 2022 byl naplněn hlavní cíl podpora rodin ve společném trávení volného času, a ukázka nabídky možností, jak s dětmi tento čas využít. Akce také přispěla á k rozvoji kulturního života v Hradci Králové.

Realizace Dne s úsměvem byla přesunuta pro nepřízeň počasí na 13. 11. 2022 do vnitřních prostor dvou tělocvičen Gymnázia J. K. Tyla.

Pro návštěvníky akce byl dále připraven bohatý doprovodný program. Sociální pracovníci všech 4 středisek Salingeru (Centrum Semafor, NZDM Modrý pomeranč, Stopa čápa a Triangl) si připravili aktivity tak, aby kromě zábavy přinesli také hravou formou představení sociální práce a nabídky služeb. Do aktivit byli společně s dětmi zapojování i rodiče.

Další doprovodný program byl zajištěn formou workshopu juda od DDM Barák a hasiček SDH Račice nad Trotinou či stanoviště BESIP. Děti si také mohly nechat si od kouzelníka vyrobit zvířátko či květinu aj. z nafukovacích balónků.

Již tradičně probíhala před akcí výtvarná a fotografická soutěž, tentokrát na téma „Oslava narozenin“.  Během roku se do soutěže zapojily školky, školy, ale i jednotlivci.

Akce byla realizována za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, KMS Střed a Královéhradeckého kraje.

 

Mgr. Iva Rosíková Koordinátorka akce mail reditel@salinger.cz
Chci pomáhat

Chci pomáhat

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem.

Chci pomáhat