Další aktivity

Den s úsměvem

Den s úsměvem je akce pro rodiny s dětmi, kterou Salinger pořádá od roku 2014. Jejím cílem je podpora společného trávení volného času rodin s dětmi i propagace služeb, které rodinám Salinger nabízí v rámci jednotlivých středisek. Den s úsměvem se pojí s Mezinárodním dnem úsměvu, a také s mottem organizace "ÚSMĚV DÍTĚTE. VÍME, PROČ TO DĚLÁME";. Z původně malé akce tvořené pár nadšenými pracovníky Salingeru, se Den s úsměvem stal propracovanou akcí, na které se podílí desítky lidí z organizace i mimo ni, pyšnící se hojnou návštěvností rodin z Hradce Králové a okolí.

Jakub Josif Koordinátor aktivity mail jakub.josif@gmail.com

Sociální byt

Salinger, z. s. provozuje jeden sociální byt, který má v pronájmu od města již pátým rokem. Reaguje tak na nejčastější zakázku rodin s dětmi, kterou je poptávka po bydlení. Byt dává prostor pro to, aby si rodiny osvojily potřebné návyky spojené s bydlením (pravidelné a řádné hrazení nájemného a služeb, finanční rozpočet rodiny, udržování technického stavu bytu, komunikace se sousedy apod.). Cílem podnájmu je se osamostatnit a přestěhovat do městského bytu či komerčního pronájmu. Nejdelší možná doba podnájmu je dva roky.

Mgr. Šárka Zbiňová Osoba zodpovědná za aktivitu mail centrum.semafor@salinger.cz

Noc venku

Akce se ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi konala poprvé v roce 2018. Hlavním cílem bylo upozornit na potřebu zákona o sociálním bydlení. Dále pak pomocí diskuze narovnávat předsudky, které o bezdomovectví ve veřejnosti panují a informovat o činnostech jednotlivých sociálních služeb, které se lidem ohroženým bezdomovectvím a ztrátou bydlení věnují. Veřejnost byla seznámena s ověřenými informacemi a daty, s osobními příběhy. Vedlejším cílem akce bylo přespání dobrovolníků z řad veřejnosti, což se v roce 2018 také podařilo. Velkou zásluhu na dobré návštěvnosti měl i samostatný doprovodný program, kde se střídala hudební vystoupení s diskuzí, filmy a divadelními scénkami.

Mgr. Vendula Topinková Koordinátorka aktivity mail bydleni@salinger.cz
Chci pomáhat

Chci pomáhat

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem.

Chci pomáhat